Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/10/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 5-11-2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων υπό την προεδρία του Προέδρου Νικολάου Σταυρέλη τη Δευτέρα 29/10/2012 με βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν :
· Μετά την λήξη λειτουργίας της Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την επιστροφή του συγκεκριμένου ακινήτου στο Δήμο Κορινθίων για αξιοποίηση και στέγαση δραστηριοτήτων του Δήμου σε πολιτιστικές δράσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο σημειώνει ότι ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί στο απώτερο παρελθόν από το Δήμο Κορίνθου στο Υπουργείο και με δεδομένη πλέον την μη ύπαρξη του λόγου για τον οποίον παραχωρήθηκε ο Δήμος Κορινθίων υποβάλλει επισήμως το αίτημα επιστροφής.
· Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Κορίνθου και την πρόταση επέκτασης της χερσαίας ζώνης. Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής :
1.- Γνωμοδοτεί αρνητικά κατ΄ αρχήν και απορρίπτει το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο «Master plan» Λιμένα Κορίνθου επειδή δεν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις της απόφασης 29/19-07-2010 της ΕΣΑΛ όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
2.- Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του Δήμου Κορινθίων στη δημιουργία νέου εμπορικού λιμένα στην προτεινόμενη θέση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου, που αναπλάσσονται από τον Δήμο μας.
3.- Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για μετατροπή του λιμανιού σε τουριστικό με κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων.
4.- Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για την προτεινόμενη κατασκευή μαρίνας 300 – 400 σκαφών, που είναι και πάγια θέση του Δήμου.
5.- Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του Νομού και της ευρύτερης περιοχής τόσο των σημερινών, όσο και των μελλοντικών, στον ήδη υπάρχοντα λιμένα.
6.- Εκφράζει την αντίθεση του Δήμου Κορινθίων στην προτεινόμενη επέκταση και δημιουργία νέας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή της νέας παραλίας του Αγίου Νικολάου.
7.-Αντίθετα ζητά την μείωση της υπάρχουσας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στους εξής χώρους, οι οποίοι ουδόλως επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών λιμενικών εγκαταστάσεων :
– Στο παραλιακό τμήμα από την οδό Κροκιδά έως τη θάλασσα που περικλείεται από το λιμάνι έως την ιερατική σχολή (Υπηρεσίες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης), όπου και το κτίριο των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου το οποίο κατασκευάστηκε στο παρελθόν από το Δήμο Κορινθίων.
– Σε όλο το πλάτος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Κροκιδά έως την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
– Στο Φλοίσβο, όπου ο σημερινός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και στο τμήμα της νοητής επέκτασης του περιφραγμένου τμήματος του λιμανιού από την οδό Περιάνδρου έως την νοητή επέκταση της οδού Εθνικής Αντίστασης.
– Στον χώρο κάτω από το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο και τη ΔΕΗ, όπου ο Δήμος Κορινθίων έχει κατασκευάσει χώρους στάθμευσης και έχει αναπλάσει τον χώρο.
– Στον χώρο του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

· Ομόφωνα αποφασίστηκε η αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνου στο κέντρο του χωριού προκειμένου να κατασκευαστεί πλατεία . Ο χώρος αυτός είναι το παλιό λιοτρίβι, ο εξοπλισμός του οποίου θα παραμείνει και μετά την κατασκευή της πλατείας για ανάδειξη του παλαιού τρόπου παραγωγής ελαιολάδου.
· Ομόφωνα τα Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας στα πλαίσια της πράξης ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο που εκτελέστηκε στην τοπική κοινότητα Κόρφου και αφορά την Τσιμεντόστρωση με παραδοσιακά σταμπωτά των δρόμων και πεζοδρομίων του παραδοσιακού οικισμού.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋ/σμού. Μεταξύ των άλλων κυριότερα έργα που εγκρίθηκαν προς εκτέλεση είναι :
– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΤΑΛΑ προϋ/σμού 200.000 € με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋ/σμού 234.500 € με χρηματοδότηση 30.000 € από δωρεά του κ. Βαρδάκα, 120.000 € από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 84.500 € από πόρους του Δήμου.

 

 

 

από το γραφείο τύπου