Ενημέρωση για την έναρξη ομάδων γονέων συμβουλευτικής & υποστήριξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 6-11-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος κορινθίων στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που υλοποιείται στα σχολεία, θα εντάξει στο «Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» την έναρξη Δημιουργίας Ομάδων Γονέων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης κλειστού τύπου, με τις ακόλουθες πρόσθετες δραστηριότητες: Μουσική, Πληροφορική, Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξη.
Οι ομάδες αυτές θα δημιουργηθούν με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκ μέρους των γονέων και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Με την έναρξη των συναντήσεων οι γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται στις συμφωνημένες ώρες και ημέρες για τις συνεδρίες εκτός απροόπτου, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου συμμετοχής ενός γονέα στις ήδη δομημένες ομάδες εξαιτίας του ότι θα λειτουργήσουν σε αυστηρά δομημένα θεραπευτικά πλαίσια για την διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου και των δεοντολογικών κανόνων.
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα εξής σχολεία της πόλης μας : 1ο ,3ο, 4ο & 12ο , 6ο και 10ο Δημοτικά Σχολεία και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν είναι : Καθηγήτρια μουσικής, καθηγήτριες πληροφορικής και ψυχολόγος.
Επισημαίνεται ότι η Πληροφορική δεν θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως τις 31/03/2013 και οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από 07 έως τις 14 Νοεμβρίου του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην διεύθυνση του εκάστοτε επιλεγμένου σχολείου.
 

από το γραφείο τύπου