ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 08-11-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 50498
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                         
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                     
                ΠΛΗΡ.:                                                                          
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                       
                            
 
 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12η  Νοεμβρίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Αποδοχή χρηματοδότησης 3.010.000 € για το έργο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο).
2.      Έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
3.      Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας» στην παραρεμάτια περιοχή της εκβολής του χειμάρρου Ξηριά (έργο ΕΣΠΑ)
4.      Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου αγροτικού ακινήτου Χαράλαμπου Πιπίνη στη θέση «Λάκα Ουγκρίτα» Σοφικού (πρώην ΧΑΔΑ Σολυγείας) για την αποκατάστασή του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
5.      Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Κορινθίων
6.      Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού»
7.      Ονομασία οδών στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου
8.      Γνωμοδότηση περί μεταβολών στα σχολεία του Δήμου Κορινθίων από το σχολικό  έτος 2013-2014
9.      Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ζευγολατιού με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου
10.Ψήφισμα για την μη εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων από την Τουρκία στο Ακουγιού απέναντι της Κύπρου και στην Ανατολική Θράκη.
11.Αίτημα Μιχαήλ Τσιάγρη για έγκριση αντικατάστασης της σκάλας εντός του πεζοδρομίου –Αγ. Άννης 22
12.Καταβολή εισφοράς Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών «Ο ΔΙΟΛΚΟΣ»
13.Αίτηση Α. Κατσούλης – Γ. Κατσούλης και Σία ΕΕ για σύμβαση έργου αποκομιδής των παλαιών εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων του Δήμου.
14.Αίτηση Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών για χρηματοδότηση από το Δήμο της έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου με θέμα «Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια»
15.Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με θέμα «Μερίδα στα μέτρα μου» στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.
16.Συμμετοχή στο Δίκτυο καθιέρωσης και προώθησης της 23ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Μέρας Πράξης Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο.
17.Αίτημα Συλλόγου Αλβανών μεταναστών Κορινθίας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης.
18.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
19.Διάθεση Πιστώσεων
20.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
21.Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
22.Διαγραφή προσαυξήσεων
 
                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
          
 
                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                            

 

 

Leave a Comment