Ορθή Επανάληψη – Ενημέρωση για την έναρξη ομάδων γονέων συμβουλευτικής & υποστήριξης

 

Κόρινθος 06-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κολιάτσου 32, 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ.:27413-61000
Fax: 27410-71700

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Δήμος κορινθίων στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που υλοποιείται στα σχολεία, θα εντάξει στο «Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» την έναρξη Δημιουργίας Ομάδων Γονέων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης κλειστού τύπου, με τις ακόλουθες πρόσθετες δραστηριότητες: Μουσική, Πληροφορική, Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξη.
Το Πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί στα εξής σχολεία της πόλης μας : 1ο ,3ο, 4ο & 12ο , 6ο και 10ο Δημοτικά Σχολεία και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν είναι : Καθηγήτρια μουσικής, καθηγήτριες πληροφορικής και ψυχολόγος.
Επισημαίνεται ότι η Πληροφορική δεν θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως τις 31/03/2013 και οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από 07 έως τις 14 Νοεμβρίου του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην διεύθυνση του εκάστοτε επιλεγμένου σχολείου.