Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 12/11/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής του δραστηριότητας Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, προωθεί αποτελεσματικά τον θεσμό των κοινωνικών φροντιστηρίων βασιζόμενο στην ανιδιοτελή προσφορά:
Α) Των ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών οι οποίοι στηρίζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά το θεσμό του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» και των
Β) Των εθελοντών συνταξιούχων και εν ενεργεία καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη βοήθεια των οποίων άρχισαν να λειτουργούν από τον Οκτώβριο 2012, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 22 τον αριθμό για τις τρείς (3) τάξεις Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου.
Προκειμένου όμως να ολοκληρωθεί ο στόχος του κοινωνικού φροντιστηρίου, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας σκοπεύει να διευρύνει τον κύκλο των μαθημάτων με τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Γι΄ αυτό τον λόγο, απευθύνει έκκληση προς τους άνεργους πτυχιούχους ή επί πτυχίω Φιλολόγους, Μαθηματικούς, Φυσικούς και Χημικούς για Εθελοντική Προσφορά στο Πρόγραμμά μας.
Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω Προγράμματος των Μαθημάτων, θα δοθούν στους άνεργους εθελοντές :
1) Συστατική επιστολή και
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(σημαντικά για το βιογραφικό σημείωμα) .
Επιπλέον, καταβάλλονται προσπάθειες από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, εξεύρεσης χορηγών για την οικονομική ενίσχυση των άνεργων εθελοντών. Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αίτησης, στα γραφεία του Κέντρου, Πυλαρινού 84 & Απ. Παύλου 17, τηλ. επικ. 2741025717 .


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ