Υποβολή αιτήσεων στα Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 19-11-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια των δωρεάν «Κοινωνικών φροντιστηρίων» του Δήμου Κορινθίων, πρόκειται να λειτουργήσουν φροντιστηριακά τμήματα Γενικής Παιδείας και κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου για την ενίσχυση μαθητών που ανήκουν οικονομικά σε αδύνατες οικογένειες. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των παιδιών στα ανωτέρω φροντιστήρια είναι οι κάτωθι :
1. Ανεργία γονέων η οποία θα αποδεικνύεται με την κάρτα ανεργίας.
2. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.
3. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.
4. Τέκνο οικογένειας με χαμηλό εισόδημα .
5. Τέκνο οικογένειας με πρόβλημα υγείας-ΑΜΕΑ.
Οι δικαιούχοι να ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Φ/πία εκκαθαριστικού σημειώματος
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Φ/πία κάρτας ανεργίας.


Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, (Πυλαρινού 84 & Απ. Παύλου 17 -Κόρινθος-τηλ.2741025717).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 

Leave a Comment