Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου μας με την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη λαμπαδηδρομία


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 100
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου μας με την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη λαμπαδηδρομία στη περιοχή μας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων ΄΄ΛΟΝΔΙΝΟ 2012΄΄»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη    

   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς     
 
 
      
                                              
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 100 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας   διάταξης          
                      έθεσευπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 14236/ΝΜ/νμ/13-3-2012 έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία των ΧΧΧ Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους από 10-17/5/2012, στο πρόγραμμα της οποίας έχει περιληφθεί ο Δήμος Κορινθίων. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο παγκοσμίου ενδιαφέροντος και θα μεταδοθεί από ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικά πρακτορεία ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι κατά περίπτωση λεπτομέρειες της διοργάνωσης, μας απεστάλει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο οποίο περιγράφονται οι υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών και για το οποίο θέλει την έγγραφη δήλωση αποδοχής του (μνημονίου).    
Επίσης ο Δήμος  για  την άφιξη των λαμπαδηδρόμων με την Ολυμπιακή Φλόγα και αντιπροσωπεία επισήμων στη Κόρινθο την 10-5-2012, θα διοργανώσει εκδήλωση κόστους 5.000 € με το Φ.Π.Α. για να καλύψει τα παρακάτω έξοδα:
 
1.      Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
2.      Αφεψήματα, νερά, χυμούς, γλυκά, σάντουιτς για τους λαμπαδηδρόμους
3.      Αναμνηστικές πλακέτες για την αντιπροσωπεία επισήμων της Ε.Ο.Ε, και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012»
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 50.000 €.
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το με αριθμ. πρωτ. 14236/ΝΜ/νμ/13-3-2012 έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το μνημόνιο συνεργασίας και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3αβ του Ν. 3463/2006

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 
Α.- Εγκρίνει τη συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης , στα σημεία της υποστήριξης και της παροχής των διάφορων διευκολύνσεων που ζητούν από το Δήμο Κορινθίων, στα πλαίσια  της διεξαγωγής της Λαμπαδηδρομίας ενόψει των ΧΧΧ Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» από 10-17/5/2012. 
 
Β.- Εγκρίνει δαπάνη ποσού 5.000 € για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο σημείο άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας την 10-5-2012.
 
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για :
  1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης

  2. Αφεψήματα, νερά, χυμούς, γλυκά, σάντουιτς για τους λαμπαδηδρόμους

  3. Αναμνηστικές πλακέτες για την αντιπροσωπεία επισήμων της Ε.Ο.Ε, και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012»

    Η  ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού οικονομικού έτους 2012, με  Κ.Α. 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
 
Γ.- Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης. (5.000 €)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 100 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ