Προνοιακά επιδόματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 14/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι τα Προνοιακά επιδόματα των δικαιούχων για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς τους την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου του 2012.
 

από το γραφείο τύπου

Leave a Comment