Προνοιακά επιδόματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 14/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι τα Προνοιακά επιδόματα των δικαιούχων για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς τους την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου του 2012.
 

από το γραφείο τύπου