ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος,17-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 57209
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     

 

 Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
 ΠΛΗΡ.:                                                                                      
 ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Λήψη νέας απόφασης για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου (Master Plan) και τον καθορισμό νέων ορίων της Χερσαίας Ζώνης
2.      Εκλογή 2 μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο.
3.      Αίτημα κατοίκων Ντράσσας Γαλατακίου για το θέμα της υδροδότησης
4.      Καταβολή αποζημιώσεων επικειμένων σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας
5.      Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου για το κοινωνικό της έργο
6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών» προϋ/σμού 52.971 € (Α.Μ. 103/2012)
7.      Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Κορινθίας «Άγιος Δονάτος» για συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
8.      Οριοθέτηση χώρων για Μικροπωλητές
9.      Διάθεση πιστώσεων
10.Τροποποίηση προϋ/σμού και τεχνικού προγράμματος
11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2013 για τις 5 δημοτικές ενότητες
12.Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στον προϋ/σμό έτους 2013 για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (μέσα ατομικής προστασίας, ασφάλιστρα οχημάτων, κλπ)
13.Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων , του Νέου Έτους και των Φώτων.
14.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή –λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Κορινθίων έτους 2012.
15. Υπαγωγή στην ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 4014/11 κατασκευών επέκτασης κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη
16.Αίτημα Παναγιώτη Κορδώση για απότμηση πεζοδρομίου στην ΠΕΟ Κορίνθου-Άργους στο Ο.Τ. 40 του σχεδίου πόλεως Χιλιομοδίου.
17.Αίτημα Σοφίας Τσολάκη για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Πυλαρινού 111, στην Κόρινθο
18.Αίτημα Νικολάου Ξυλούρη για χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικού εμποδίου στην οδό Πατρών 1, στη Κόρινθο
19. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων από το Δήμο κατά της αρ. 159/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τις ιδιοκτησίες των Dimitri Liolis  του Stayro  και Alexandra συζ. Dimitri Liolis  στο Ο.Τ. 635 σχεδίου πόλεως  περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου
20.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων από το Δήμο κατά της αρ. 170/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την ιδιοκτησία της Ευγενίας συζ. Νικολάου Τσόμπα στο Ο.Τ. 819 σχεδίου πόλεως  περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου
 
 
 
                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

                                                                                     

 

                                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ