Θέματα που συζητήθηκαν κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 09/01/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΝ 6-1-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Πραγματοποιήθηκε την πρώτη Κυριακή του έτους, 06/01/2013, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, η συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικότερα :
1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εξέλεξε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Σταυρέλη Αρ. Απόφασης 1 / 1 / 2013

2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα Αρ. Απόφασης 1 / 2 / 2013

3. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γουγά. Αρ. Απόφασης 1 / 3 / 2013

4. Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε ως τακτικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Κεφάλα Σταύρο, 2) Δράκο Παναγιώτη, 3) Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 4) Φόρτη Φώτιο, 5) Ζήμο Κων/νο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Καρπούζη Γρηγόριο, 2) Κορδώση Χρήστο και 3) Χριστάκη Ηλία, εκ της μειοψηφίας. Αρ. Απόφασης 1 / 4 / 2013

5. Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε ως αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Σταματάκη Μάριο, 2) Οικονόμου Γεώργιο, 3) Καμπά Νικόλαο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Μπάκουλη Δημήτριο, και 2) Ρούκη Βασίλειο εκ της μειοψηφίας. Αρ. Απόφασης 1 / 5 / 2013

6. Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε ως τακτικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Μελέτη Χρήστο, 2) Λαμπρινό Παναγιώτη, 3) Φιλιππακόπουλο Γέωργιο, 4) Βατουσιάδη Νικόλαο και 5) Γκερζελή Ιωάννη, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Αθανασάκο Θωμά, 2) Γιάννου Νικολέττα και 3) Ρούκη Βασίλειο, εκ της μειοψηφίας. Αρ. Απόφασης 1/ 6 / 2013

7. Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διετία 2013-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε ως αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Σταματάκη Μάριο, 2) Τζαναβάρα Δημήτριο , 3) Κολοκούρη Νικόλαο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Μπάκουλη Δημήτριο και 2) Κούτουλα Νικόλαο –Αθανάσιο, εκ της μειοψηφίας. Αρ. Απόφασης 1 / 7 / 2013

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment