Δημοτικό Συμβούλιο για τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Δήμου

                                                                                                      Κόρινθος 15-01-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κολιάτσου 32, 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ.:27413-61000
Fax: 27410-71700
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
Διεξήχθη την Δευτέρα το βράδυ 14/01/2013, το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου, υπό την Προεδρία του Νικολάου Σταυρέλη, με θέμα τον ισολογισμό και απολογισμό του Δήμου μας, το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία από το Σώμα.
 
Προκύπτει, ότι ο Δήμος Κορινθίων εισέπραξε συνολικά 45.000.000  Ευρώ περίπου από τα βεβαιωθέντα των 55.000.000. Ευρώ. Ως προς τα έξοδα, κατέβαλε το ποσό των 38.000.000 Ευρώ περτίπου και έχει μείνει χρηματικό υπόλοιπο 6.250.000 Ευρώ, το οποίο μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος του 2012.
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων είναι συνεπής προς όλες του τις υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές προς τρίτους) και  όπως διαπιστώθηκε από την παρουσία των ορκωτών λογιστών, ο Δήμος πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο  χωρίς  ιδιαίτερες παρατηρήσεις στην συνολική  μελέτη των  διασταυρωθέντων  στοιχείων.

 

Leave a Comment