Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου στις 16/01/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 18-01-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
στις 16-01-2013


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορίνθίων, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου του 2013 με βασικά Θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα κατωτέρω:
-Ομόφωνα έγινε αποδεκτή η διαμαρτυρία της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων των Εξαμιλίων για την αλλαγή της διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής τάσης που θα διέλθει από τα ‘όρια του Δήμου Κορινθίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται διότι αθετήθηκε η συμφωνηθείσα με την ΔΕΣΦΑ διαδρομή που διέρχεται ουσιαστικά μέσα από τον οικιστικό ιστό της Δημοτικής Κοινότητας, κατατέμνοντας και καταστρέφοντας επίσης δεκάδες αγροτικές και παραγωγικές ιδιοκτησίες. Το Δημοτικό συμβούλιο εμμένει και ζητά από το Υπουργείο και τη ΔΕΣΦΑ, να τροποποιηθεί η χαραχθείσα διαδρομή, επαναφέροντας τη συμφωνηθείσα πρόταση 2. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Κορινθίων θα συμπορευτεί δικαστικά με τον αγώνα των κατοίκων.
-Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Λιμένος Κορίνθου( master plan) και τον καθορισμό της νέας χερσαίας Ζώνης του Λιμένος με την πρόταση αυτή.
– Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της κίνησης Πολιτών.
– Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2013, το οποίο συμπεριλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα και νέα, είτε από δημοτικούς πόρους είτε από άλλες πηγές (ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, ΣΑΤΑ κλπ). Από το Πρόγραμμα αυτό γίνεται αντιληπτό ότι έχει ληφθεί μέριμνα για την εκτέλεση έργων σε όλες ανεξαιρέτως τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, με έργα υποδομών, αναπλάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων, οδοποιίας κλπ. Στην απόφαση μειοψήφησε το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας.
– Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Κορινθίων, έγινε μείωση των δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήλθε αρωγός στους συνδημότες που μαστίζονται από την βαθιά οικονομική κρίση και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, αποφάσισε μείωση στα δημοτικά τέλη όπως :
– Καθαριότητα και Φωτισμού -5%
– Κοινοχρήστων Χώρων -10%
– Νεκροταφείου από -11% μέχρι -37%
– Βοσκής -20%
– Άρδευσης -20%
– Αιγιαλού και παραλίας
– Ομόφωνα εγκρίθηκε η επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων (ΔΕΥΑΚ) και στις Δημοτικές Ενότητες : Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας (α/1-5-2013). Κατ΄ αυτό τον τρόπο ενοποιείται η Υπηρεσία Ύδρευσης σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων, με την αρμοδιότητα αυτή να υλοποιείται πλέον από την ΔΕΥΑΚ.
– Εγκρίθηκε πίστωση για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Δήμου Κορινθίων στις 30/1/2013 των Τριών Ταξιαρχών ΣΤΟ Δημοτικό Θέατρο προς τιμή των εκπαιδευτικών και ιερέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας.
 

από το γραφείο τύπου