Συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου με τον Δήμαρχο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γραφείο Τύπου                                                                                                      
 Κόρινθος 28/01/2013
Κολιάτσου 32, 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ.:27413-61000
Fax: 27410-71700


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός υποδέχθηκε στο γραφείο του την Δευτέρα το μεσημέρι, αντιπροσωπεία των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, μέσα στα πλαίσια συνεργασίας και ενημέρωσης που έχει με τους πολίτες και τους φορείς της πόλης μας.

Η εποικοδομητική αυτή συζήτηση, αφορούσε τις από κοινού δράσεις που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του εμπορικού κόσμου της Κορίνθου, αφού η ανάδειξη του κέντρου της πόλης μας επιβάλλει μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα της καθημερινότητας που έχουν να κάνουν με την Δημοτική Αγορά, την στάθμευση των οχημάτων, τις Λαϊκές αγορές, τις διάφορες εκδηλώσεις, τις διαφημιστικές ταμπέλες, τις εισόδους της Κορίνθου, την αντιμετώπιση της πληθώρας πολλών πλανοδίων πωλητών στο κέντρο της πόλης κλπ. Επίσης επικεντρώθηκαν όχι μόνο σε θέματα που προβληματίζουν τον εμπορικό κόσμο, τον πολίτη και επισκέπτη του δήμου μας, αλλά και σε αυτά που μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την προβολή και διαφήμιση της Κορίνθου, αφού είναι δεδομένα τόσο η ιστορικότητα όσο και ο τουριστικός χαρακτήρας της πόλης μας.
 

από το γραφείο τύπου

Leave a Comment