Εξοικονόμηση ενέργειας από τον Δήμο Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 06-02-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμος Κορινθίων δρομολόγησε τις διαδικασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, με οδηγό την «Προγραμματική Συμφωνία για τη συμμετοχή των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica».
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το 126/15-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας ενιαίας παρέμβασης για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού επιλεγμένων αστικών κέντρων της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων είναι και η πόλη της Κορίνθου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.
Η Δημοτική Αρχή για το παραπάνω θέμα, προωθεί άμεσα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Κορινθίων και για το λόγο αυτό, έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του δήμου μας στην υλοποίηση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στην πόλη της Κορίνθου, όπου επιπλέον θα έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την εξοικονόμηση χρημάτων και αφετέρου την περιβαλλοντική αναβάθμιση.
 

από το γραφείο τύπου

 

Leave a Comment