ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 13-02-2013
                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 8088
                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                       
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                       .   
                ΠΛΗΡ.:                                                                                             
      ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                        
 
 
                                                               
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 και των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Φεβρουαρίου  2013   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τo παρακάτω μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
    «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013»
                                                                                    
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ