Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας του Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 13/02/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που άπτονται της κοινωνικής συνοχής, η Δημοτική Αρχή Κορίνθου εντάσσει και προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα των συμπολιτών μας, όπου πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει και η αύξηση του ζητήματος της παραβατικότητας στο Δήμο μας. Γι΄ αυτό τον λόγο η Δημοτική Αρχή καλεί σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλίο Πρόληψης της Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα) του Δήμου Κορινθίων καθώς και τους δημοτικούς συμβούλους, δημότες-κοινωνικούς φορείς ευαισθητοποιημένους στο θέμα της παραβατικότητας, να παρευρεθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, στις 18:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (2ος όροφος), προκειμένου, να συζητηθούν τα σχετικά θέματα, να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για την έξαρση της εγκληματικότητας στην Κόρινθο και να σχεδιαστούν συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παραπάνω συμβουλίου.
Σκοπός του Το.Σ.Π.Πα είναι να αντιμετωπίσει τους κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν κάποιους ανθρώπους και κυρίως τους νέους στην παραβατικότητα και ταυτόχρονα, να περιορίσει τον φόβο των εγκληματικών δράσεων στην πόλη μας. Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη παρόμοιων συμπεριφορών σε τοπικό επίπεδο, ή κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και της δημιουργίας ενός κλίματος εμπιστοσύνης.
 

από το γραφείο τύπου