Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δ.Κορινθίων δράσεις & έργα σε όλο τον Δήμο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 20-02-2013

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Συνεδρίασε ειδική συνεδρίας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων υπό την προεδρία του Προέδρου Νικολάου Σταυρέλη τη Δευτέρα 18/2/2013 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013.

· Με αυξημένη πλειοψηφία εγκρίθηκε ο δημοτικός προϋπολογισμός , όπως προτάθηκε από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο προϋπολογισμός είναι ύψους 78.000.000 € και καλύπτει όλα τα φάσματα της κοινωνικοπολιτικής δράσης.
–Ιδιαίτερος βάρος έχει δοθεί στην κοινωνική πλευρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε με ελαφρύνσεις στους δημότες μέσω της μείωσης σχεδόν όλων των δημοτικών τελών.
-Παράλληλα προβλέπονται έργα σε όλα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες , από έργα υποδομής (ύδρευση, καθαριότητα, σχολεία κλπ) αλλά και έργα αναπλάσεων (δρόμοι, παραλίες, πλατείες, γήπεδα κ.ά).
-Έχουν καταχωρηθεί επίσης σημαντικά κονδύλια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για τις επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα του Δήμου (Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος ΚΕΠΑΠ), Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής) για την άσκηση εκ μέρους τους των δραστηριοτήτων στους ευαίσθητους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πολιτικής (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, κ.ά.
-Από το σύνολο των 78.000.000 € του προϋπολογισμού ποσόν 20.880.000 € προβλέπεται να διατεθεί για μικρά και μεγάλα έργα σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου Κορινθίων, χωρίς να μένει παραπονεμένη καμία δημοτική ή τοπική κοινότητα. Από το ποσόν αυτό 13.743.607 προορίζεται για συνεχιζόμενα έργα και 7.137.786 € για νέα έργα που θα δημοπρατηθούν και εκτελεστούν μέσα στην τρέχουσα χρήση.
-Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται κονδύλια του ΕΣΠΑ στο οποίο ο Δήμος έχει ώριμα έργα προς ένταξη , έγκριση και δημοπράτηση (νέα σχολεία, νέοι παιδικοί σταθμοί, αποχετευτικά δίκτυα, κλπ).
Τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ενέκρινε το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ, παρότι ο Δήμαρχος έδωσε πειστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που του ετέθησαν, η μείζων αλλά και η ελάσσων μειοψηφία τον καταψήφισαν.

από το γραφείο τύπου