Σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς των συμπολιτών μας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 21-02-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/2/2013)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων υπό την προεδρία του Προέδρου Νικολάου Σταυρέλη τη Τρίτη 19/2/2013 με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη τα κυριότερα των οποίων ήσαν τα εξής:

· Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων (ΔΕΥΑΚ) για το νέο τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης από το 2013 στον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή επέρχονται σημαντικές μειώσεις στο σύνολο των καταναλωτών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (73% των νοικοκυριών) θα λάβει μειωμένους λογ/σμούς που θα φθάνουν μέχρι και 10%. Όμως και οι υπόλοιποι καταναλωτές θα δουν μειώσεις στους λογ/σμούς τους που θα είναι περίπου της τάξης του 3%
· Παράλληλα θεσπίστηκαν ειδικά μειωμένα περαιτέρω τιμολόγια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, ανάπηροι πολέμου κλπ) με την προϋπόθεση να μην γίνεται αλόγιστη και υπερβολική χρήση νερού.
· Τέλος κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης του κ. Γιώτη) εγκρίθηκε η εφαρμογή του τιμολογίου αυτού σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων από 1/5/2013, η αρμοδιότητα ύδρευσης των οποίων θα ασκείται από την ως άνω ημερομηνία από την ΔΕΥΑΚ. Το τιμολόγιο στο εξής θα είναι το ίδιο για όλο το ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. Με την εφαρμογή αυτή θα επέλθουν περαιτέρω μειώσεις σε μερικές δημοτικές ενότητες (Σολυγεία, Σαρωνικός) τα τιμολόγιο των οποίων μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπόδειξη υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «Αττική ΙΙ» στην περιοχή Ράχη Φάβη της τοπικής κοινότητας Αγ. Ιωάννη Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, όπως προτάθηκε ομόφωνα από το Τοπικό Συμβούλιο, με μόνη παρατήρηση να ληφθεί υπόψη και να τηρηθούν τα περιβαλλοντικά μέτρα που έχει ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίασή του, όπως προτάθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χριστάκη. Έτσι το θέμα των Φυλακών στον Άγιο Ιωάννη προχωρά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Δήμο να είναι υποστηρικτής της σημαντικής αυτής προσπάθειας για την τοπική κοινωνία, όπως έχει εκφραστεί και στο παρελθόν από τα Τοπικά Συμβούλια και το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού, με τον Δήμο να έχει παραχωρήσει σημαντική έκταση για το σκοπό αυτό.
 

από το γραφείο τύπου