Αίτηση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 28/02/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


Παρακαλούνται οι Δημότες του Δήμου Κορινθίων όπως προσέλθουν μέχρι 30/6/2013 στο κτίριο του Δήμου – Κολιάτσου 32- Α΄όροφος (τμήμα εσόδων κ. Σοφία Κυριάκη) κατά τις ώρες από 8.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. , προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωση, της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.213093 (Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Υπόχρεοι της δήλωσης είναι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων πάσης φύσεως, εντός ή εκτός σχεδίου οικισμών και οικοπέδων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων των οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από (2.000) δύο χιλιάδες κατοίκους.
Για τους Δημότες των ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ –ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ (τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα κατά τόπους γραφεία των ΔΕ κατά τις ώρες λειτουργίας τους).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση, μετά την λήξη της προθεσμίας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/93 παρ.12.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο εντύπου Ε9 οικονομικού έτους 2005
2. Συμβόλαιο ή Τοπογραφικό διάγραμμα
3. Άδεια οικοδομής για τα κτίσματα.

από το γραφείο τύπου