Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 1-3-2013
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10.875
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.: Πρόεδρο Δημ./Τοπ. Κοινότητας
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068 ……………………..


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 5η Μαρτίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της αριθμ. 14/22-2-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
2. Έγκριση της αριθμ. 24/19-2-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
3. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
4. Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επιδιόρθωση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ. Κορινθίων».
6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
7. Αίτημα της Τεχνικής Εταιρίας «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Εξαμιλίων».
8. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου Κορινθίων
9. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
10. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
11. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση αποκριάτικων καρναβαλικών εκδηλώσεων
12. Προγραμματισμός καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2013-2015
13. Συμμετοχή στις δαπάνες διεξαγωγής του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του 1ου Πελοποννησιακού Επαγγελματικού Συνεδρίου «FITNESS MEETING 2013» από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στην Κόρινθο
14. Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
15. Έγκριση πίστωσης φιλοξενίας του Δημάρχου και αντιπροσωπείας του Δήμου Σεβαστουπόλεως Ουκρανίας , στα πλαίσια των διαδικασιών αδελφοποίησης.
16. Έγκριση πίστωσης για το αποκριάτικο εργαστήριο του προγράμματος «Έξω Μαζί» Δήμου Κορινθίων
17. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθηνών και του Πολιτιστικού Κέντρου «ο Καύκασος» για την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών σχέσεων Κορίνθου και Αρχαίας Κολχίδας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment