Ολοκληρώνεται η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου 𝚩.𝚴𝚨𝚴𝚶𝚷𝚶𝚼𝚲𝚶𝚺: 𝚶𝚰 𝚫𝚬𝚺𝚳𝚬𝚼𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚳𝚨𝚺 𝚪𝚰𝚴𝚶𝚴𝚻𝚨𝚰 𝚷𝚸𝚨𝚵𝚮!

Ολοκληρώνεται η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου
𝚩.𝚴𝚨𝚴𝚶𝚷𝚶𝚼𝚲𝚶𝚺: 𝚶𝚰 𝚫𝚬𝚺𝚳𝚬𝚼𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚳𝚨𝚺 𝚪𝚰𝚴𝚶𝚴𝚻𝚨𝚰 𝚷𝚸𝚨𝚵𝚮!
————————-
Η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου προχωρά με την αποδοχή, το μεσημέρι της Δευτέρας 7.11.2022, της προσφοράς από την εταιρία «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε».Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος ανέφερε ότι σύντομα πλέον υπογράφεται η σύμβαση μίσθωσης και ξεκινά η υλοποίηση του Βιοτεχνολογικού Πάρκου της Κορίνθου.
Ο χώρος της περιφερειακής αγοράς, για πολλά έτη λεηλατημένος, παρατημένος και χώρος απόθεσης απορριμμάτων, μετατρέπεται σε κοιτίδα ανάπτυξης, εργασίας και προοπτικής.
💹Η εκμίσθωση ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη όλων εκείνων των εργασιών για την μετατροπή της Αγοράς σε Βιοτεχνολογικό Πάρκο και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν τις δράσεις υψηλής τεχνολογίας και θέσεις εργασίας,
𝝤 𝝙𝝜𝝡𝝖𝝦𝝬𝝤𝝨 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢 𝝖𝝥𝝤 𝝩𝝜𝝢 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝜 𝝨𝝩𝝞𝝘𝝡𝝜 ❞𝝚𝝞𝝙𝝚❞ στον χώρο της Περιφερειακής αγοράς προοπτική. Συνεργάστηκε άψογα με τον Υφυπουργό έρευνας και τεχνολογίας Χρίστο Δήμα, με την ΕΤΑΔ που ήταν ο ιδιοκτήτης του χώρου και είχε τον πρώτο λόγο, με επιχειρήσεις που ήταν διατεθειμένες να αναπτυχθούν στην περιφερειακή αγορά Λεχαίου.
Η ομάδα εργασίας που συστήθηκε δούλεψε μεθοδικά και στοχευμένα. Σε σύντομο, αν κανείς σκεφτεί την γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, χρονικό διάστημα επετεύχθη η παραχώρηση του χώρου από την ΕΤΑΔ στον δήμο.
 
Η παραχώρηση αυτή ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο και τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα τον Ιούλιο του 2021.
𝚻𝚶𝚴 𝚽𝚬𝚩𝚸𝚶𝚼𝚨𝚸𝚰𝚶 𝚻𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟐 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ έβαλε την υπογραφή του, μαζί με τον Δήμαρχο Κορινθίων, στην συμφωνία παραχώρησης.
𝚺𝚻𝚰𝚺 𝟕 𝚴𝚶𝚬𝚳𝚩𝚸𝚰𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟐 σε μια ιστορική για το δήμο Κορινθίων στιγμή, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου επισημοποιήθηκε η προσφορά εκμίσθωσης από επενδυτικό σχήμα στο οποίο μετέχει και Κορινθιακή επιχείρηση.
🗜𝚻𝚶 𝚨𝚷𝚶𝚻𝚬𝚲𝚬𝚺𝚳𝚨 𝚳𝚨𝚺 𝚫𝚰𝚱𝚨𝚰𝛀𝚴𝚬𝚰 Πετύχαμε την παραχώρηση αρχικά του χώρου στο δήμο από την ΕΤΑΔ αν και πολλοί την θεωρούσαν ακατόρθωτη, και πλέον με την αποδοχή της πρότασης εκμίσθωσης που υπογράψαμε, εγώ ως Δήμαρχος ,ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πούρος και ο πρώην Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός ως μέλη της αρμόδιας επιτροπής, μετατρέπουμε έναν χώρο εγκαταλελειμμένο σε χώρο ανάπτυξης» δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος.
 
✅Υπενθυμίζουμε εδώ πως η σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ προβλέπει την παραχώρηση μετ’ ανταλλάγματος 102.381,67 τ.μ., της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου στο Δήμο Κορινθίων με σκοπό τη δημιουργία Βιοτεχνολογικού Πάρκου και την εγκατάσταση επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας σε σύνολο επένδυσης 80 εκατ. ευρώ.
Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου προσδιορίζεται στα τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ακόμη δέκα (10) έτη. Το έργο έχει λάβει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υλοποίηση του πάρκου έχει χρονοδιάγραμμα 3 έτη.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment