ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 30-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.51708
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                    Τμήμα Αιρετών ΟργάνωνΠΡΟΣ
                     Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου Τ
                    Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                    Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                    Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 05η Νοεμβρίου2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Αίτημα στην ΟΣΕ Α.Ε. για απελευθέρωση – κατάργηση παλαιών διαβάσεων σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων.
 2. Έγκριση του πρακτικού 5 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας».
 3. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή της αριθμ. 101/2012 οριστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
 4. Κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολικών μονάδων του Δήμου (Γ’ κατανομή) και αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων.
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υδραυλάκων Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Μαψού Δ. Κορινθίων».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Κόρφου».
 10. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου».
 11. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου».
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Στεφανίου».
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου».
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στη περιοχή Αγ. Γεωργίου».
 15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015.
 16. Έγκριση της αριθμ. 113/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015.
 17. Έγκριση της αριθμ. 21/93/7.10.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015.
 18. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Γερμανία.
 19. Έγκριση πίστωσης για τα εγκαίνια του Ξηριά.
 20. Συμμετοχή στη διοργάνωση του 35ου Ράλλυ Σπρίντ Κορίνθου από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ), στη Τ.Κ. Κλένια.
 21. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
 22. Διάθεση πιστώσεων.
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
 24. Συμμετοχή του Δήμου στην Δ.Ε.Θ –HELEXPO από 12-15/11/2015, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
 25. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ