Προσκληση 20ης Νοεμβριου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                             Κόρινθος, 16 -11-2015
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                              Αριθμ. Πρωτ.: 54405
Τηλ. 27413 61021
Fax 27413 61038
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  
                                                                  2]Δημ. Βλάσση
                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη
                              4]Ανδρ. Ζώγκο
                        5]Αντ. Παππά
                        6] Χρ. Κορδώση
                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη
                                                                  8]Βασ. Πανταζή
                                                 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015.
2.    Εξέταση ένστασης κατά πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€.
3.    Έγκριση – παραλαβή σταδίου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Μ.Π.Ε. και ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ.
4.    Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 24.221,00€.
5.    Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 51.660,00€.
6.    Καθορισμος ορων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτελεση του εργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προυπολογισμού 60.706,89€.
7.    Παράταση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
8.    Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
9.    Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

Leave a Comment