Πρόσκληση 8ης Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 04-12-2015

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 57716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                                4]Παν. Λαμπρινό

                                                                5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                                6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Κακούρη Παναγιώτας του Κων/νου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0601034 στο Ο.Τ. 779 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτήσεων θεραπείας κατά της υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, εντός της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής «Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  4. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Κεραμιδάκι» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ. 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων).
  5. Επί εισηγήσεως περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Γεωργίου Διαμαντή επί της κεντρικής πλατείας του Άσσου της Δ.Κ. Άσσου.
  6. Επί εισηγήσεως περί ρύθμισης κυκλοφορίας – στάθμευσης στην περιοχή Ποσειδωνίας πλησίον Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
  7. Επί εισηγήσεως περί άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας με αρ. 49 στην Κόρινθο.
  8. Επί εισηγήσεως περί μεταφοράς καθιστικού (παγκάκι) επί του πεζοδρόμου της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 2 στην Κόρινθο.
  9. Επί εισηγήσεως περί έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment