Προσκληση 21ης Δεκεμβριου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                             Κόρινθος, 17-12-2015

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                              Αριθμ. Πρωτ.: 59644

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015.

2.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

3.      Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των Δημοτικών Σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου».

4.      Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου».

5.      Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 38.759,70€ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6.      Απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 11.914,91€.

7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 1.232.583,27€.

8.      Περί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος σε ό,τι αφορά εξώδικους συμβιβασμούς για αποζημιώσεις ελλείμματος γης και μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.

9.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment