Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-12-2015

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Κόρινθος, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 59869

                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                              

               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                             ΠΡΟΣ    

               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                 Τ… …………………………..

                                                                                                                                                  Δημοτικό Σύμβουλο

                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                          

               Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                   

               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                      

                   

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

2.       Σύμπραξη Δήμων ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  και ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, στα πλαίσια της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη / Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)

3.       Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση του χώρου μεταξύ παλαιού και νέου αιγιαλού στα μπαζώματα του Αγ. Νικολάου

4.       Γνωμοδότηση για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου –Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 47+600 Νομού Κορινθίας, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου που βρίσκεται στη θέση ΣΟΥΣΑΝΑ Αθικίων

5.       Έγκριση της αριθμ. 73/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί ψήφισης του προϋπολογισμού  και ΟΠΔ έτους 2016 

6.       Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ 2016 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

7.       Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2016 του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

8.       Έγκριση διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο “ Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων”, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ,

9.      Έγκριση διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο “ Εξοπλισμός εγκατάστασης Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων”, προϋπολογισμού 1.051.650,00ευρώ                                                                                                                                                                                            

10.    Έγκριση της αριθμ. 62/2015μελέτης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση –Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων» και ανάθεση της εκτέλεσής της στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ).

11.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»

12.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας  στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού»

13.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου»

14.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου»

15.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».

16.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Κορίνθου 2010»

17.    Έγκριση  προϋπολογισμού  του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Αγ. Πρισκίλλα»

18.    Επί αιτήσεων Θεραπείας Γαβριήλ, Ελένης και Αλεξάνδρας Κωνσταντάτου, για το σχέδιο πόλεως περιοχής «Βοσέϊκα – Φυλακές ΚΕΝΚ» Δ.Κ. Κορίνθου.

19.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015

20.    Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας

21.    Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού

22.    Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας

23.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας

24.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

25.    Διάθεση πιστώσεων

26.    Αίτημα Λαογραφικού Μουσείου για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ενόψει ανακήρυξης του έτους 2016, ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και αντιστρόφως.

 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

               

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ    

Leave a Comment