Πρόσκληση 28ης Δεκεμβρίου 2015

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                     Κόρινθος, 24-12-2015
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                          Αριθμ. Πρωτ.: 60610
Τηλ. 27413 61021
Fax 27413 61038
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ.
1]Νικ. Σταυρέλη 
2]Δημ. Βλάσση 
     3]Γεωργ. Φαρμάκη
 4]Ανδρ. Ζώγκο   
5]Αντ. Παππά
  6] Χρ. Κορδώση 
         7] Αλεξ. Γκουργιώτη
 8]Βασ. Πανταζή
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και Ο.Π.Δ. έτους 2016 Δήμου Κορινθίων.
 2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 4. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.
 5. Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής.
 6.  
  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 1.051.650,00€.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 600.000,00€.
 8. Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment