ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κόρινθος, 21 Ιανουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ. 2443
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αιρετών Οργάνων
Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου 
                 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 
                     Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                     Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 25η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού».
 3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου».
 4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο.
 5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο.
 6. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από βεβαιωτικό κατάλογο.
 7. Διαγραφή οφειλών, λόγω παραγραφής αξιώσεων έτους 2009,2010,2012,2014κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.
 8. Απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου λόγω της συνένωσης των «Δήμων με το νόμο του Καλλικράτη, λόγω άγονων διαδικασιών δημοπρασίας.
 9. Διοργάνωση εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από το Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του.
 10. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του «Ορθόδοξου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ο Απόστολος Θωμάς».
 11. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015, του σωματείου «Ορθόδοξου Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου ΄΄Ανδριάνειον΄΄ «Η Αγία Ολυμπιάδα».
 12. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.
 13. Αιτήματα συνδημοτών για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Κορινθίων.
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

 

Leave a Comment