Πρόσκληση 25ης Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 2101-2016

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                             4]Παν. Λαμπρινό

                                                           5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                           6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτήσεων θεραπείας κατά της υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, εντός της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής «Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 19/317/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κορινθίων, σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ222 και Ο.Τ. Γ238.
  4. Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment