Πρόσκληση 29ης Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 25-01-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 2883

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 24.221,00€.

2.      Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού 60.706,89€.

3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 51.660,00€.

4.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment