ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
               

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος, 05 Φεβρουαρίου 2016

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ. 4708

               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 

                    Τμήμα Αιρετών Οργάνων       

                    Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου 
                           
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε      τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10η Φεβρουαρίου 2016  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, για άνοιγμα των καταστημάτων, τις Κυριακές όταν θα επισκέπτονται τα κρουαζιερόπλοια το λιμάνι της πόλης.
 2. Ρύθμιση κυκλοφορίας –στάθμευσης στην περιοχή Ποσειδωνίας πλησίον Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
 3. Αίτηση της «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου στην οδό Εθν. Ανεξαρτησίας 49.
 4. Επικαιροποίηση της αριθμ. 19/317/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Άγιος Γεώργιος» σε τμήμα Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ 222 και Γ 328.
 5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Άσσου».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 317 πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι»
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση –επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αγίου Ιωάννη»
 10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για την ολοκλήρωση διαγωνισμών έτους 2015.
 11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών {άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ} έτους 2016.
 12. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου μας (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ), έτους 2016.
 13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) έτους 2016.
 14. Διόρθωση ΤΑΠ έτους 2010-2011.
 15. Παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στην Κύπρου 84, στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΑΕΚ).
 16. Τροποποίηση της αριθμ. 339/2007 απόφασης Δ.Σ., περί αλλαγής χρήσης ακινήτου κληροδοτήματος Πανταζή, στην Αρχαία Κόρινθο.
 17. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016
 18. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ