Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15ης Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 11-03-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 9789

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΠ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€.

4.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και κατακύρωση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€

5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων.

6.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

7.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της πλατείας «Παναγή Τσαλδάρη» της πόλης της Κορίνθου και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσής του.

8.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment