Πρόσκληση συνεδρίασης την 28η Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 2403-2016

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 11447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Τηλ. 27413 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                             4]Παν. Λαμπρινό

                                                           5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                           6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεων περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Επί εισηγήσεως περί λήψης κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

4.      Επί εισηγήσεως περί λήψη κανονιστικής  απόφασης χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων.

5.      Επί εισηγήσεως περί απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κλένιας Δήμου Κορινθίων.

6.      Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης για σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 399 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

  1. Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης περί σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία των κ.κ. Καμτσιώρα Δημητρίου και Μουρίκα Βασιλικής που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 394 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ. 53 στην Κόρινθο.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτήσεως για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο.
  4. Συζήτηση του εξ αναβολής θέματος επί αιτήματος έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Δρούσκα Νικολάου.
  5. Επί εισηγήσεως περί αιτήματος έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε επαγγελματικό χώρο ιδιοκτησίας Τσαμαντά Γεωργίου.
  6. Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αίτησης Δημητρίου Παπαφίλη του Γεωργίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο.
  7. Επί εισηγήσεως περί αίτησης Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείου για θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ