ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 27-04-2016 

ΔΗΜΟΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 16324
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                      ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                           Τον/την …………………
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                        Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                    Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 04-05-2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 15:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
  
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Μαυροκορίδη Νικολέττα  του Σωκράτη, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο) που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Λουτρακίου 23,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην TETYANAMILLER του BLANDIMIR επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στην οδό Δαμασκηνού 85-87,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Μακρίδη Δημήτριο του Αλεξάνδρου, επιχείρηση θερινού κινηματογράφου με κυλικείο που βρίσκεται στην οδό Σίνα και Αγίου Όρους,   στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Σμυρναίου Ευστρατία του Δημητρίου επιχείρηση  παροχής υπηρεσιών (εργαστήριο δερματοστιξίας) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αράτου 44 και Κολοκοτρώνη 39,  στην Κόρινθο.
                                                   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment