Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24ης Μαΐου 2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή Κόρινθος, 20-05-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος Αριθμ. Πρωτ.: 19426

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

 2. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

 3. Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2015.

 4. Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2016.

 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 59.000,00€.

 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την Παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού στον Δήμο Κορινθίων για το έτος 2016.

 7. Λήψη κανονιστικής απόφασης καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κορινθίων.

 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ” προϋπολογισμού μελέτης 14.760,00€.

 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” προϋπολογισμού μελέτης 11.931,00€.

 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2016)” προϋπολογισμού Μελέτης 58.575,90€.

 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, Αποσφράγισης Οικονομικής προσφοράς, για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2016)” προϋπολογισμού Μελέτης 58.575,90€.

 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου της πλατείας «Παναγή Τσαλδάρη» (Περιβολάκια).

 13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Δήμου Κορινθίων.

 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων.

 15. Περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

 16. Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment