Ανάρτηση Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου για ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2012

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2012», στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.
Ο Πίνακας θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως την 25/06/2016 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει ένσταση για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.
 
Ο Πίνακας θα βρίσκεται αναρτημένος στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κολιάτσου 32 καθώς και στην Τ. Κ. Σολομού.
 
                                                                                                   Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Σολομού

Leave a Comment