Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κόρινθος, 27-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 20730
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                   ΠΡΟΣ
                   Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου                                            Τ.. …………………………
                                                                                                               Δημοτικό Σύμβουλο
                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
 
 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 §§ 1, 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε           έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρακαι ώρα 14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
 
    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κορινθίων στο Μόναχο-Γερμανίας, για να παραστεί στην έκθεση IFAT που θα πραγματοποιηθεί από 30-5 έως και 3-6-2016, με θέμα τη  παρουσίαση μηχανημάτων και λύσεις στο τομέα της ανακύκλωσης.
 
 
   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η ανωτέρω έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 30/5 έως και 3-6-2016.
 
 
           
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
   
                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment