Πρόσκληση συνεδρίασης την 7η Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 03-06-2016

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 22020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τηλ. 27413 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                             4]Παν. Λαμπρινό

                                                           5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                           6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεων περί άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών.
  3. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων.

4.      Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλου συζ. Νικ. Μανουδάκη με κωδ. αριθμ. κτηματογράφησης 0613016 στο Ο.Τ. 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.

5.      Επί εισηγήσεως περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθ. 0612005 του Ο.Τ. 802 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου.

6.      Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Σαρρή Αντωνίου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση «Αγ. Ανδρέας» Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011.

  1. Επί εισηγήσεως περί αίτησης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 23 στην Κόρινθο.
  2. Επί εισηγήσεως περί επανελέγχου των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment