Πρόσκληση 21ης Ιουνίου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 15-06-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 24320

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015.

4.      Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιίας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (τμήμα της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5.      Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για το ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων (τμήμα της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πετρελαιοειδών (έτους 2015)) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6.      Απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 9.998,00€.

7.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας στο Δήμο Κορινθίων για το έτος 2016.

8.      Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεως της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 984.199,53€.

9.      Επανάληψη του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 984.199,53€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας αυτού.

10.  Καθορισμός όρων διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

11.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment