Πρόσκληση 21ης Ιουνίου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 15-06-2016

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.:  24322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Τηλ. 27413 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη

            Κότσαλου Βενετία

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Κων. Ζήμο

                                                                  3]Στ. Κεφάλα

                                                             4]Παν. Λαμπρινό

                                                           5]Γεωργ. Μουρούτσο

                                                           6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο

                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεως περί εξέτασης ένστασης κατά της υπ΄ αριθμ. 28/525/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Κεραμιδάκι» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο ΚΦ 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων).

3.      Επί εισηγήσεως περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθμ. 0601012 στο Ο.Τ. 7842 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου.

  1. Επί εισηγήσεως περί άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 6 και Πυλαρινού στην Κόρινθο.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment