ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 16-06-2016 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 24414
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                       ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                            Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                         Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                     Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 22-06-2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Ντερτιλή Προκόπιο του Μιχαήλ, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κουρείο) που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 35,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κώτση Λεωνίδα του Αθανασίου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στην οδό Νοταρά 9,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ – ΒΛΑΣ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΠΕ», επιχείρηση λιανικής  και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Πατρών 31,   στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην MONICAELENASERBAN του PETRE επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στη οδό Δαμασκηνού 63,  στην Κόρινθο.
5.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στη οδό Δαμασκηνού και Πειρήνης 2, στην Κόρινθο.
6.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην «ΛΕΚΚΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ο.Ε.»  επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που βρίσκεται στην οδό Γ. Παπανδρέου και Πατρών,   στην Κόρινθο.
7.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  της εταιρείας «ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε.»  που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 12, στην Κόρινθο.
8.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στον κ. Σαχτούρη Γαβριήλ του Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 37, στην Κόρινθο.
9.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»  στον κ. Δρόσο Βασίλειο του Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Αράτου 55 και Κανάρη (γωνία), στην Κόρινθο.
10.    Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»  του κ.   ΜΠΑΡΔΟΥΣΗ ΚΡΙΣΤΟ του MARIE  που βρίσκεται στην οδό Κροκιδά 63, στην Κόρινθο.
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment