ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
 
    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος,17 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 24689
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
                    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                 
                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                              
              Τμήμα Αιρετών Οργάνων   
              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                             
                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32     
              Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                         
               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                              
                 
 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε                 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21η Ιουνίου 2016  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Έγκριση της αριθμ. 16/2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
2.  Έγκριση της αριθμ. 30/2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
3.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους)»
4.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αγγελοκάστρου»
5.  Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αρδευτικό έργο Αγγελοκάστρου»
6.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νησίδας-Οδοσήμανση στην συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης  – Γ. Παπανδρέου»
7.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων»
8. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης στη θέση Ποσειδωνία Κορίνθου»
9.   Αίτημα παράτασης συμβατικής  προθεσμίας  του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας και αναψυκτηρίου Σολωμού»
10.  Αίτημα  παράτασης συμβατικής  προθεσμίας  του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου»
11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση νέων w.c. Δημοτικού Σχολείου Σοφικού»
12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στη περιοχή Αγίου Γεωργίου»
13.Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Σαρωνικού»
14.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών αρμοδιότητας τμήματος Αυτεπιστασίας (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)
15. Ορισμός αρμοδίου οργάνου για σφράγιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
16. Αίτημα  Παύλου Ευθυμιάδη του Πέτρου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήμα στο Ο.Τ 802 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα»
17.Αίτημα Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγέλλου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 843 σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα».
18.Τροποποίηση της αριθμ. 335/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων
19.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
20. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλλόγων
21.Συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου  « Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»
22.Υποβολή πρότασης τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας
23.  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
24.  Έγκριση διοργάνωσης του 18ου αγώνα στα χνάρια του Απ. Παύλου
25.  Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του  Πολιούχου της Κορίνθου
26. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής  επιλογής  δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28ης  & 29ης  Ιουνίου  2016 στη Δ.Κ. Κορίνθου 
27. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής  επιλογής  δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 30ης  Ιουνίου και 1ης Ιουλίου  2016 στη Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 
28. Διοργάνωση τελετής  λήξης  του προγράμματος « Έξω Μαζί»
29. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας
30. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
31.Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ  2014-2019
32.Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. 14.6ι.26-27.1 και τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων»
33.Αποδοχή των όρων ένταξης  στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ της πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
34.Αποδοχή όρων της ένταξης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», και έγκριση υλοποίησης της πράξης
35.Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το δ΄ τρίμηνο 2015 
36.Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α΄ τρίμηνο 2016
37.Καθορισμός  επιβολής  τελών  σε κοινόχρηστους  χώρους, περίπτερα κ.λ.π. και καθορισμός δόσεων
38. Αίτημα καταβολής σε δόσεις  (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστο χώρο 2016
39. Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
40. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ακαταλληλότητα κρατικών οχημάτων του Δήμου Κορινθίων
41.Συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Υγιών Πόλεων  στη Μήλο
42. Αίτημα του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου, για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην οδό Απ. Παύλου 23, Κόρινθος
43.Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
44. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
45.Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για έκτακτες μετακινήσεις του Δημάρχου.
 
                                                                                                        
          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                        
                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment