Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κόρινθος, 05 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.  27668
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                 
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                 ΠΡΟΣ    
           Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                       Τον ………………………………                                                                                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                         
              Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                              
              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                              
              
 
 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2016  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Αίτημα των συμβούλων της μειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος  έγκριση κανονισμού λειτουργίας του ΚΕΠΑΠ 
  2. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»
  3. Έγκριση πιστώσεων
  4. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
  5. Έγκριση πίστωσης για την εκδήλωση εορτασμού της μάχης των Δερβενακίων.
  6. Συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016» με το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ΄΄
  7. Αιτήματα συνδημοτών για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
  8. Έγκριση  μετακινήσεων Δημάρχου
                  
 
 
 
          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                       

                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment