Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12ης Ιουλίου 2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή Κόρινθος, 07-07-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος Αριθμ. Πρωτ.: 27996

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Κότσαλου Βενετία

                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

  2. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Σύνταξη λίστας δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τον μήνα Ιούλιο 2016

  4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

  5. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment