ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 15-07-2016 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.  29227
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                         Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 21-07-2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτηκαι ώρα 19:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Κόλλια Παντελή του Αθανασίου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος που βρίσκεται στην οδό Σίνα και Κροκιδά 72,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Νόρδα Δημήτριο του Παύλου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Κωστή Παλαμά 21,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κανδύλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο), με κλειστό Παιδότοπο που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Αθηνών και Σμύρνης 2 (γωνία),  στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην «ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρου Κορίνθου 89, στην Κόρινθο.
5.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στον κ. Βρίγγα Χρήστο  του Βλασσίου που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Κόρινθο.
6.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΛΑΧΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου «Κεραμυδάκι», στην Κόρινθο.
7.       Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  της εταιρείας  «ΑΦΟΙ Α.Κ.Χ. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ Ο.Ε.»  που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.
8.       Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  του κ. Καπλάνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου  που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 12-14, στην Κόρινθο.
 
                                                                               Ο Πρόεδρος του Συμβουλίουτης                                                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ 

Leave a Comment