Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κόρινθος, 15 Ιουλίου 2016

  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 29243
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                    Τμήμα Αιρετών Οργάνων
                    Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου
                    Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                    Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                    Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 20η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Υπουργείο Πολιτισμού
 2. Έγκριση της αριθμ. 47/2016 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για καθορισμό τιμολογίου πώλησης νερού σε υδροφόρα
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας και αναψυκτηρίου Σολομού»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση –διαμόρφωση παλαιού σχολείου Ρυτού Δ.Κ. Γαλατακίου»
 5. Αίτημα Γκούτση Ιωάννη του Δημητρίου για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του στο Ο.Τ. 784 σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα
 6. Εξέταση ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 525/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Κεραμιδάκι» στο ΚΦ. 364
 7. Αίτημα Γεωργίου Μακρή του Σταύρου , για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην οδό Κροκιδά 6 και Πυλαρινού , στη Κόρινθο
 8. Έγκριση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα Δερβενάκια
 9. Αίτημα Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας για συμμετοχή στη Εθνική Έκθεση μορφολογίας
 10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνο
 11. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment