Πρόσκληση 1ης Αυγούστου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 28-07-2016
Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 31321
Τηλ. 27413 61021
Fax  27413 61038
Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη
Κότσαλου Βενετία
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ.   
1]Νικ. Σταυρέλη
2]Δημ. Βλάσση
3]Γεωργ. Φαρμάκη
4]Ανδρ. Ζώγκο
5]Αντ. Παππά
6] Χρ. Κορδώση
7] Αλεξ. Γκουργιώτη
8]Βασ. Πανταζή
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€.
4. Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€.
5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.363.150,81€.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ προϋπολογισμού μελέτης 180.000,00€.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.
8. Περί δικαστικών συμβιβασμών σε δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης οφειλών.
9. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
10. Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

Leave a Comment