Πρόσκληση 1ης Αυγούστου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 28-07-2016
 
Τηλ. 27413 61021
Fax: 27413 61038
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη
        Κότσαλου Βενετία
 
     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Μιχ. Χατζή 
                                                                  2]Κων. Ζήμο 
                                                                  3]Στ. Κεφάλα
                              4]Παν. Λαμπρινό
          5]Γεωργ. Μουρούτσο
          6]Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου
                                                                  7]Κων. Δημητρόπουλο
                                                                  8]Μαρ. Καραμαλίκη
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Επί εισηγήσεων περί αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών.
3. Επί εισηγήσεως περί σύναψης σύμβασης για μεταφορά δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
4. Επί εισηγήσεως περί σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής & Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” του Δήμου Κορινθίων.
5. Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αιτούμενης παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων
 

Leave a Comment