ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 12-07-2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.  33436

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                                             ΠΡΟΣ

Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                                   Τον/την ……………………. 

ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                                                              Μέλος του Συμβουλίου της

ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                                                           Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 16-08-2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην SIGNEA STEFANA του STEFAN, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Πατρών 154,  στην Κόρινθο.

2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΝΤΙΟΠΗ του Θεοφάνη, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 33,  στην Κόρινθο.

3.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στον κ. Αλωνιστιώτη Αντώνιο του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, στην Κόρινθο.

4.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  στην κα. Μπέη Βασιλική του Κων/νου που βρίσκεται στην οδό Ερμού 39, στην Κόρινθο.

5.       Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στις διαβάσεις των  σιδηροδρομικών γραμμών για βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

6.       Δεντροφύτευση παραλιακού μετώπου περιοχής «ΚΑΝΤΑΡΕ».

 

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

           της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment