ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 23 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 34284
                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                
                      Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                    
               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                 
                      Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                           
                     Τ.Κ.  20131, Κόρινθος                                                                                          
                Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                         
                   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Αυγούστου 2016  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για τη μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
2.  Έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
3.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά»
4.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου»
5.  Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το β΄ τρίμηνο 2016.
6.  Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση “Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’ από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών – Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου.
7.   Επανέλεγχος των  χορηγηθεισών αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων
8.   Επιστροφή ποσών  ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων
9.  Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του  11ου Ράλλυ Δαναών.
 
        
 
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment